Zwycięzca śmierci

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana
    Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
    Naród niewierny trwoży się, przestrasza
    Na cud Jonasza - Alleluja!

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
    Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
    "Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
    Pan zmartwychpowstał."
    Alleluja!

3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
    Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale:
    Ojcu swojemu już uczynił zadość,
    Nam niesie radość.
    Alleluja!

4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
    Utwierdza w wierze, aby nie wątpili:
    Obcuje z nimi, daje nauk wiele
    O swym Kościele.
    Alleluja!

5. Już nie przestaje z narodem niewiernym,
    Samym się tylko ukazuje wiernym:
    Nieśmiertelności przedstawia znamiona,
    Wśród uczniów grona.
    Alleluja!

6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone
     I śmierć haniebna są już nagrodzone;
    Za poniżenia został wywyższony,
    Nad wszystkie trony.
    Alleluja!

7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusów Kościele,
    Oto zabity Bóg twój żyje w ciele;
    Śpiewaj z weselem: "Pan króluje z drzewa",
    Jak Dawid śpiewa.
    Alleluja!

8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona,
    Wina pierwszego rodzica zgładzona;
    Niebios zamkniętych jest otwarta brama
    Synom Adama.
    Alleluja!

9. Więc potargawszy nałogi grzechowe,
    Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe,
    Z dala mijając nieszczęść naszych groby,
    Miejsca, osoby.
    Alleluja!

10. Przez Twe chwalebne Chryste zmartwychwstanie,
      Daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie
      I niech tak w chwale jakoś Ty, również my
      Zmartwychwstaniemy.
      Alleluja!