Duszpasterstwo Ludzi Morza Centrum Stella Maris

Duszpasterstwo Ludzi Morza Centrum Stella Maris jest organizacją Kościoła Rzymskokatolickiego, która służy ludziom morza, oferując im gościnność, pomoc socjalną oraz posługę duchową.

Duszpasterstwo Ludzi Morza, działa pod auspicjami Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Krajowym Promotorem Dzieła Duszpasterstwa Ludzi Morza jest Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna.

Występuje na świecie pod angielską nazwą „Apostleship of the Sea” (AOS), bądź też pod łacińskimi nazwami – „Apostolatus Maris” lub „Stella Maris”. Działalność naszej organizacji jest adresowana do grup zawodowych pracujących w wyjątkowo trudnych warunkach, w długotrwałej rozłące z rodziną, z dala od domu i lokalnego Kościoła.

Ludzie morza na całym świecie stanowią społeczność liczącą obecnie około milion pięciuset tysięcy marynarzy floty handlowej i czterdzieści jeden milionów zatrudnionych w rybołówstwie. Należy podkreślić, że w skali światowej 90% towarów przewożonych jest drogą morską.

Problemy tego środowiska wciąż absorbują uwagę Kościoła, gdyż warunki na morzu zawsze pozostają trudne.