Pieśni okolicznościowe

Boże, coś Polskę

 

1. Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki

    Otaczał blaskiem potęgi i chwały,

    Coś ją osłaniał tarczą swej opieki,

    Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Ref.: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

        Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie!

Ciebie, Boga wysławiamy

1. Ciebie Boga wysławiamy,
    Tobie Panu wieczna chwała,
    Ciebie Ojca, niebios bramy,
    Ciebie wielbi ziemia cała.

Te Deum laudamus

1. Te Deum laudamus:
    te Dominum confitemur.
    Te aeternum Patrem
    omnis terra veneratur.

My chcemy Boga

1. My chcemy Boga, Panno święta!
    O, usłysz naszych wołań głos!
    Miłości Bożej dźwigać pęta,
    To nasza chluba, to nasz los.

Ref.: Błogosław słodka Pani!
         Błogosław wszelki stan!
         My chcemy Boga!
         My poddani!
        On naszym Królem, On nasz Pan!

Kiedy ranne

1. Kiedy ranne wstają zorze,
    Tobie ziemia, Tobie morze.
    Tobie śpiewa żywioł wszelki,
    Bądź pochwalon Boże wielki!

Kto się w opiekę

1. Kto się w opiekę odda Panu swemu,
    A całym sercem szczerze ufa Jemu,
    Śmiele rzec może: Mam obrońcę Boga,
    Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.
    Żadna straszna trwoga.

Wszystkie nasze dzienne sprawy

1. Wszystkie nasze dzienne sprawy
    Przyjm litośnie Boże prawy,
    A gdy będziem zasypiali,
    Niech Cię nawet sen nasz chwali!

Pan kiedyś stanął nad brzegiem

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
    Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
    By łowić serca
    Słów Bożych prawdą.

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
         Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
         Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
         Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.