Posługa humanitarna

Poprzez posługę kapelanów, pracowników oraz wolontariuszy służymy ludziom morza zapewniając:

  • ochronę i wspieranie ludzkiej godności,
  • pomoc marynarzom porzuconym przez armatorów,
  • opiekę nad rodzinami marynarzy dotkniętymi tragediami morskimi,
  • integrowanie środowiska morskiego,
  • towarzyszenie morskiej społeczności.

​​​​​​​​​​​​​​