Jezu Chryste, Panie Miły

1. Jezu Chryste, Panie miły,
    O Baranku tak cierpliwy,
    Wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż ręce swoje,
    Gładząc nieprawości moje.

2. Płacz Go, człowiecze mizerny,
    Patrząc jak jest miłosierny;
    Jezus, Jezus na krzyżu umiera,
    Słońce, słońce jasność swą zawiera.

3. Pan wyrzekł ostatnie słowa,
    Zwisła mu na piersi głowa;
    Matka, Matka pod Nim frasobliwa,
    Stoi, stoi z żalu ledwie żywa.

4. Zasłona się potargała,
    Ziemia rwie się, ryczy skała,
    Setnik, setnik woła: Syn to Boży!
    Tłuszcza, tłuszcza wierząc w proch się korzy.

5. Na koniec Mu bok przebito,
    Krew płynie z wodą obfitą;
    Żal nasz, żal nasz dziś wyznajem łzami:
    Jezy, Jezu zmiłuj się nad nam!