Światowa Konferencja ICMA

W dniach 19-23 sierpnia 2011 r. w Hamburgu odbyła się Światowa Konferencja ICMA (International Christian Maritime Association). Zgromadziła ona ponad 200 kapelanów, pracowników i wolontariuszy z chrześcijańskich klubów dla marynarzy oraz przedstawicieli branży morskiej. Głównymi tematami konfernecji były: MLC 2006 (Morska Konwencja Pracy z 2006 r.), problem piractwa i współpraca ekumeniczna dla dobra Ludzi Morza.

Konferencja była sposobnością do wymiany doświadczeń i pogłebienia wiedzy na temat powyższych zagadnień. W jej trakcie uczestnicy modlili się również w intencji Ludzi Morza.

Więcej informacji na stronie http://www.icma.as/