Jump to Navigation

Koronka do miłosierdzia Bożego

KORONKA do miłosierdzia Bożego stanowi szczególną modlitwę, której odmawianie związane jest z życzeniem Pana Jezusa skierowanym do świętej siostry Faustyny. Wprowadza nas ona w samo centrum misterium paschalnego Jezusa Chrystusa. Odwołuje się miłosierdzia Boga Ojca i do krzyżowej Ofiary Zbawiciela. Modlitwą tą wypraszamy miłosierdzie Boże dla całego świata i dzięki niej mobilizujemy nasze siły do praktykowania na co dzień miłosierdzia wobec braci.

Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawia się na zwykłym różańcu codziennie o godzinie 15.00.

Modlitwę rozpoczyna się znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dalej odmawia się następujące modlitwy:
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach odmawia się:
Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
- przebłaganie za grzechy nasze i całego świata (1 raz).

Na małych paciorkach:
Dla jego bolesnej męki,
- miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10 razy).

Na zakończenie modlitwy dodaje się:
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 razy).

Kategoria: 


Main menu 2

by Dr. Radut.