Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja
jako w niebie: tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Kategoria: