Dwa przykazania miłości.

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego,
z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

Kategoria: