Christmas Party w Klubie Stella Maris w Gdyni

"Miłość i przyjęcie drugiego jest pierwszą i najbardziej skuteczną formą ewangelizacji"

Jan Paweł II

Tę miłość i przyjęcie marynarze w sposób szczególny odczuli w czasie Świąt Bożego Narodzenia. W pierwszym dniu Świąt uczestniczyli wraz z Duszpasterzem Ludzi Morza we Mszy świętej a następnie w "domu zdala od domu" słuchali Słowa Bożego, śpiewali kolędy, łamali się opłatkiem i uczestniczyli w poczęstunku. Otrzymali też upominki. Spotkanie uświetnił Zespół Pieśni i Tańca Gdynia działający przy Duszpasterstwie Ludzi Morza.