Boże, coś Polskę

1. Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki

    Otaczał blaskiem potęgi i chwały,

    Coś ją osłaniał tarczą swej opieki,

    Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Ref.: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

        Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie!

2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,

    Wspierał walczących za najświętszą sprawę,

    I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,

    W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

Ref.: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

        Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie.

3. Powstała z grobu na Twe władne słowo
    Polska, wolności narodów chorąży,
    Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
    znowu swobodnie Orzeł Biały kraży!

Ref.: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

        Ojczyznę, wolną pobłogosław Panie.