Gwiazdo śliczna, wspaniała

1. Gwiazdo śliczna, wspaniała,
    Częstochowska Maryja,
    Do Ciebie się uciekamy,
    O Maryja, Maryja

2. Słyszeliśmy wdzięczny głos,
    Jak Maryja woła nas:
    "Pójdźcie do mnie, moje dzieci,
     Przyszedł czas, ach! Przyszedł czas".

3. Gdy ptaszkowie śpiewają,
    Maryję wychwalają,
    Słowiczkowie wdzięcznym głosem
    Śpiewają, ach! Śpiewają.

4. I my też zgromadzeni
    Pokłon dajmy Maryi,
    Czyste serce Bożej Matce
    Darujmy, ach! Darujmy.

5. O przedrogi klejnocie,
    Maryjo, na tym świecie!
    Kto Ciebie ma, ten się z Tobą
    Raduje, ach! Raduje.

6. Jak szczęśliwy tron Boży,
    Pannie Maryi służy,
    Cherubiny, Serafiny
    Śpiewają, ach! Śpiewają.

7. O Maryja, Maryja,
    Tyś ma pomoc jedyna.
    Dusza ma się w moim ciele
    Raduje, ach! Raduje.

8. Ty się przyczyń za nami,
    O Kalwaryjska (Częstochowska) Pani,
    Niech się nad nami zmiłuje
    Twój Synaczek kochany.

9. O Ty, Pani Anielska,
    Maryjo Kalwaryjska (Częstochowska),
    Prosimy Cię, dopomóż nam
    Przyjść tam, gdzie Twój Syn mieszka.