Bądźże pozdrowiona

1. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,
    W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!

Ref.: Witaj, Jezu, Synu Maryi,
         Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!

2. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie!
    W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!

Ref.: Witaj, Jezu, Synu Maryi,
         Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!

3. Bądźże pozdrowiona, święta Krynico!
    Serce Przenajświętsze, łaski Świątnico!

Ref.: Witaj, Jezu, Synu Maryi,
         Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!

4. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie!
     Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.

Ref.: Witaj, Jezu, Synu Maryi,
         Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!

5. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro!
     Broń nas przed doczesną i wieczną karą!

Ref.: Witaj, Jezu, Synu Maryi,
         Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!

6. Bądźże pozdrowiony, wszechmocny Boże!
    Już Cię kocham szczerze, jak serce może!

Ref.: Witaj, Jezu, Synu Maryi,
         Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!