U drzwi Twoich stoję Panie

1. U drzwi Twoich stoję, Panie,
    czekam na Twe zmiłowanie.

2. Który pod postacią chleba;
    prawdziwy Bóg jesteś z nieba.

3. W tej Hostyi jest Bóg żywy,
    choć zakryty, lecz prawdziwy.

4. W tym Najświętszym Sakramencie,
    z nieba stawasz w tym momencie.

5. Jak wielki cud Bóg uczynił,
    gdy chleb w Ciało Swe przemienił.

6. A nam pożywać zostawił,
    ażeby nas przez to zbawił.

7. Święty, mocny, nieśmiertelny,
    w Majestacie Swym niezmierny!

8. Aniołowie się lękają,
    choć na Jego twarz patrzają.

9. Wszyscy niebiescy Duchowie,
    lękają się i królowie.

10. Niebo, ziemia ani morze
       pojąć, co jest Bóg, nie może.

11. Żaden z wojska anielskiego
       nie dostąpi nigdy tego.

12. Czego człowiek dostępuje,
       Ciało i Krew gdy przyjmuje.

13. Jam niegodzien, Panie, tego,
       abyś wszedł do serca mego.

14. Rzeknij tylko słowo swoje,
       a tym zbawisz duszę moją.

15. Kłaniam się Tobie samemu,
       bądź miłościw mnie, grzesznemu.

16. Niechaj żyję z Tobą, Panem,
       aż na wieki wieków. Amen.