Otrzyjcie już łzy, płaczący

1. Otrzyjcie już łzy, płaczący,
     żale z serca wyzujcie
     Wszyscy w Chrystusa wierzący,
     weselcie się, radujcie.
     Bo zmartwychwstał samowładnie,
     jak przepowiedział dokładnie.
     Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi - Alleluja!

2. Darmo kamień wagi wielkiej
     Żydzi na grób wtłoczyli,
     Darmo dla pewności wszelkiej
     zbrojnej straży użyli.
     Na nic straż, pieczęć i skała,
     nad grobem w Pana się zdała.
     Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi - Alleluja!

3. Bóg wszechmocny, Bóg natury,
     wyższy nad wszystkie twory,
     Wstaje z grobu, kruszy mury,
     nie zna żadnej zapory.
     Zdjęta trwogą straż upada
     i prawie sobą nie włada.
     Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi - Alleluja!

4. Salome i dwie Marzje
     w grobie cyasu rannego
     Słyszały głosy: "Pan wasz żyje,
     tu tylko odzież Jego;
     Idźcie i to wszystko,
     coście widziały, uczniom ogłoście".
     Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi - Alleluja!

5. Także Pan i Magdalenie
     żywy widzieć się daje,
     Która słodkie to widzenie
     głośno wszędzie wyznaje:
     "Jezus zmartwychwstał prawdziwie,
     Który cierpiał był zelżywie".
     Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi - Alleluja!

6. Bądźmy przeto zapewnieni,
     że choć wszyscy pomrzemy,
     z grobu kiedyś obudzeni,
     takż zmartwychwstaniemy,
     i potem już bezpiecznie
     z Bogiem żyć będziemy wiecznie.
     Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi - Alleluja!

7. Że Chrystus spod mocy czarta
     plemię dobył Adama.
     I przez Zbawcę nam otwarta
     stoi do nieba brama,
     Przez którą z otchłań ciemności
     zawiódł rzesze do jasności.
     Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi - Alleluja!

8. Jezu Chryste, dobry Panie!
     Ciebie kornie prosimy;
     niech przez Twoje zmartwychwstanie,
     gdy i my powstaniemi,
     z wybranymi Twymi w niebie
     wiecznie oglądamy Ciebie.
     Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi - Alleluja!