Wesoły Nam Dzień Dziś Nastał

1. Wesoły nam dzień dziś nastał,
    Którego z nas każdy żądał:
    Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,
    Alleluja, Alleluja!

2. Król niebieski k`nam zawitał,
    Jako śliczny kwiat zakwitał:
    Po śmierci się nam pokazał.
    Alleluja, Alleluja!

3. Piekielne moce zwojował,
    Nieprzyjaciele podeptał,
    Nad nędznymi się zmiłował.
    Alleluja, Alleluja!

4. Do trzeciego dnia tam mieszkał,
    Ojce święte tam pocieszał.
    Potem iść za sobą kazał.
    Alleluja, Alleluja!

5. Którzy w otchłaniach mieszkali,
    Płaczliwie tam zawołali.
    Gdy Zbawiciela ujrzeli.
    Alleluja, Alleluja!

6. "Zawitaj, przybywający,
     Boży Synu wszechmogący,
     Wybaw nas z piekielnej mocy".
     Alleluja, Alleluja!

7. Wielkie tam wesele mieli,
    Gdy Zbawiciela ujrzeli,
    Którego z dawna żądali.
    Alleluja, Alleluja!

8. Potem swą mocą zmartwychwstał,
    Pieczęci z grobu nie ruszał,
    Na stróżach wielki strach powstał.
    Alleluja, Alleluja!

9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,
    Miłośnikom się pokazał,
    Anioły do Matki posłał.
    Alleluja! Alleluja!

10. "O Anieli najmilejsi,
       idźcież do Panny Najświętszej,
       do Matki mej najmilejszej!"
       Alleluja, alleluja!

11. "Ode mnie Ją pozdrawiajcie
        i wesoło zaśpiewajcie:
        Królowo rajska wesel się!"
        Alleluja, alleluja!

12. Potem z wielką swą światłością
      do Matki swej przystąpiwszy,
      pocieszył Ją pozdrowiwszy.
      Alleluja, alleluja!

13. "Napełniona bądź słodkości,
       Matko moja i radości
       po onej wielkiej żałości".
       Alleluja, alleluja!

14. "Witajże, Jezu najsłodszy,
       Synaczku mój najmilejszy,
       pocieszenie wszelkiej duszy".
       Alleluja, alleluja!

15. "Jestem już bardzo wesoła,
        gdym Cię Żywego ujrzała,
        jakobym się narodziła".
        Alleluja, alleluja!

16. Radośnie z Nim rozmawiała,
       usta Jego całowała,
       w radości się z Nim rozstała.
       Alleluja, alleluja!

17. Przez Twe święte Zmartwychwstanie,
       daj nam grzechów odpuszczenie,
       a potem wieczne zbawienie!
       Alleluja, alleluja!