Marana Tha

Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
        w Swej chwale do nas zejdź!
        Marana tha, usłysz wołanie,
        gdy się wypełnią wieki!

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,
     jak dobry chleb na głodnego dłoń.

Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie...

2. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam,
     przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.

Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie...

3. Gdy miłość swą okażemy w krąg,
     przychodzisz już dziś na ziemię swą.

Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie...

Kategoria: