Nabożeństwa

Droga Krzyżowa odprawiona na Wałach Jasnogórskich w czasie Pielgrzymki Ludzi Morza na Jasną Górę

Droga Krzyżowa odprawiona na Wałach Jasnogórskich w czasie Pielgrzymki Ludzi Morza na Jasną Górę w dniach 14-15 września 2012 r. Rozmyślania zostały przygotowane przez członków Duszpasterstwa Ludzi Morza z różnych ośrodków - Gdyni, Gdańska, Jastarni, Szczecina i gości z DLM w Kaliningradzie.

 

Stacja I – Pan Jezus na śmierć skazany

Panie Jezu Chryste, stanąłeś na sądzie i zostałeś skazany przez człowieka – przez człowieka grzesznego, pełnego pychy i zadufanego w ludzką moc. Jak bezradna jest ta ludzka moc wobec potęgi żywiołów. My Ludzie Morza nieustannie tego doświadczamy. Choć morze, samotność i bezkresy szalejących wód uczą pokory, to jednak nadal często zapominamy, że dając nam wolną wolę dałeś też dekalog wyznaczający granice wolności. Dałeś nam, Jezu, prawo wyboru między dobrem promieniującym od Boskich wartości, a czarną otchłanią królestwa szatana.

Droga Krzyżowa

Wstęp

Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: "Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabijają, a trzeciego dnia zmartwychwstanie". Oni jednak nic nie zrozumieli. Rzecz ta była zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa.
(Łk 18, 31-34)...  

Gorzkie Żale

POBUDKA

Gorzkie żale, przybywajcie,
Serca nasze przenikajcie, Serca nasze przenikajcie.
               Rozpłyńcie się, me źrenice,
               Toczcie smutnych łez krynice...

Różaniec

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami..."

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Do najbardziej ulubionych nabożeństw maryjnych należą Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zostały one zaprowadzone w Polsce w XVI wieku przez Księży Jezuitów. Godzinki stanowią samoistny wyraz polskiej pobożności maryjnej i nawiązują jedynie w podziale na "godziny" do Małego Oficjum Najświętszej Maryi Panny...

Koronka do miłosierdzia Bożego

KORONKA do miłosierdzia Bożego stanowi szczególną modlitwę, której odmawianie związane jest z życzeniem Pana Jezusa skierowanym do świętej siostry Faustyny. Wprowadza nas ona w samo centrum misterium paschalnego Jezusa Chrystusa. Odwołuje się miłosierdzia Boga Ojca i do krzyżowej Ofiary Zbawiciela. Modlitwą tą wypraszamy miłosierdzie Boże dla całego świata i dzięki niej mobilizujemy nasze siły do praktykowania na co dzień miłosierdzia wobec braci...

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

MODLITWA RZYMSKA

O, Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj, przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją...  

Litania do Świętego Józefa

Litania do Świętego Józefa

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicieli świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami...

Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami...  

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami...