Marynarze z Ukrainy w Klubie Stella Maris w Gdyni.