Pieśni na Adwent

Pieśni na Adwent

Marana Tha

Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
        w Swej chwale do nas zejdź!
        Marana tha, usłysz wołanie,
        gdy się wypełnią wieki!

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,
     jak dobry chleb na głodnego dłoń.

Archanioł Boży Gabriel

1. Archanioł Boży Gabriel,
    Posłan do Panny Maryjej,
    Z Majestatu Trójcy Świętej,
    Tak sprawował poselstwo k'Niej
    Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
    Pan jest z Tobą, to rzecz pewna...