Wśród nocnej ciszy

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
    Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi.
    Czym prędzej się wybierajcie,
    Do Betlejem pospieszajcie,
    Przywitać Pana.

2. Poszli znaleźli, Dzieciątko w żłobie
    Z wszystkimi znaki danymi sobie,
    Jako Bogu cześć Mu dali,
    A witając zawołali
    Z wielkiej radości:

3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
    Wiele tysięcy lat wyglądany!
    Na Ciebie króle, prorocy
    Czekali, a Tyś tej nocy
    Nam się objawił.

4. I my czekamy na Ciebie, Pana,
    A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
    Padniemy na twarz przed Tobą,
    Wierząc, żeś jest pod osłoną
    Chleba i wina.