Pójdźmy wszyscy do stajenki

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,
    do Jezusa i Panienki!
    Powitajmy Maleńkiego
    i Maryję, Matkę Jego.

2. Witaj, Jezu ukochany,
    od Patryarchów czekany,
    Od Proroków ogłoszony,
    od narodów upragniony.

3. Witaj Dzieciąteczko w żłobie,
    wyznajemy Boga w Tobie.
    Coś się narodził tej nocy,
    byś nas wyrwał z czarta mocy.

4. Witaj, Jezu nam zjawiony;
    witaj, dwakroć narodzony,
    raz z Ojca przed wieków wiekiem,
    a teraz z Matki człowiekiem.

5. Któż to słyszał takie dziwy?
    Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
    Ty łączysz w Boskiej Osobie
    dwie natury różne sobie.

6. O szczęśliwi pastuszkowie,
    któż radość waszą wypowie!
    Czego Ojcowie żądali,
    wyście pierwsi oglądali.

7. O Jezu, nasze kochanie,
    czemu nad niebios mieszkanie
    przedkładasz nędzę, ubóstwo,
    i wyniszczasz swoje Bóstwo?

8. Miłości to Twojej dzieło
    z miłości początek wzięło.
   Byś nas zrównał z Aniołami,
   poniżasz się między nami.

9. Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię,
    niech Cię kochamy nad życie;
    niech miłością odwdzięczamy
    miłość, której doznawamy.

10. Święta Panno, Twa przyczyna
    niech nam wyjedna u Syna,
    by to Jego narodzenie
    zapewniło nam zbawienie.