Gdy się Chrystus rodzi

1. Gdy się Chrystus rodzi,
    i na świat przychodzi.
    Ciemna noc w jasności
    promienistej brodzi
    Aniołowie się radują,
    Pod niebiosy wyśpiewują:
    Gloria, gloria, gloria,
    in excelsis Deo!

2. Mówią do pasterzy,
    którzy trzód swych strzegli.
    Aby do Betlejem,
    czym prędzej pobiegli.
    Bo się narodził Zbawiciel,
    Wszego świata Odkupiciel,
    Gloria, gloria, gloria,
    in excelsis Deo!

3. "O niebieskie Duchy,
    i posłowie nieba.
    Powiedzcież wyraźniej
    co nam czynić trzeba:
    Bo my nic nie pojmujemy,
    Ledwo od strachu żyjemy"
    Gloria, gloria, gloria,
    in excelsis Deo!

4. "Idźcież do Betlejem,
    gdzie Dziecię zrodzone,
    w pieluszki powite,
    w żłobie położone:
    Oddajcie Mu pokłon boski,
    On osłodzi wasze troski".
    Gloria, gloria, gloria,
    in excelsis Deo!

5. A gdy pastuszkowie
    wszystko zrozumieli
    Zaraz do Betlejem
    śpieszno pobieżeli
    I zupełnie tak zastali
    Jak anieli im zeznali.
    Gloria, gloria, gloria,
    in excelsis Deo!

6. A stanąwszy na miejscu
    pełni zdumienia,
    iż się Bóg tak zniżył
    do swego stworzenia,
    padli przed Nim na kolana
    I uczcili swego Pana.
    Gloria, gloria, gloria,
    in excelsis Deo!

7. Wreszcie kiedy pokłon
    Panu już oddali
    Z wielką wesołością
    do swych trzód wracali,
    Że się stali być godnymi
    Boga widzieć na tej ziemi.
    Gloria, gloria, gloria,
    in excelsis Deo!