Dzisiaj w Betlejem

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
    wesoła nowina,
    że Panna czysta, że Panna czysta
    porodziła Syna.
    Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
    Anieli grają, Króle witają,
    pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
    cuda, cuda ogłaszają
.

2. Maryja Panna, Maryja Panna
    Dzieciątko piastuje,
    i Józef święty, i Józef święty
    Ono pielęgnuje.
    Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
    Anieli grają, Króle witają,
    pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
    cuda, cuda ogłaszają
.

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce
    Panna Syna rodzi,
    Przecież On wkrótce, przecież on wkrótce
    ludzi oswobodzi.
    Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
    Anieli grają, Króle witają,
    pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
    cuda, cuda ogłaszają
.

4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie
    od wschodu przybyli
    I dary Panu, i dary Panu
    kosztowne złożyli.
    Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
    Anieli grają, Króle witają,
    pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
    cuda, cuda ogłaszają
.

5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
    przywitać Jezusa.
    Króla nad królami, Króla nad królami
    uwielbić Chrystusa
    Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
    Anieli grają, Króle witają,
    pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
    cuda, cuda ogłaszają
.

6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon
    dziś nasz wieczny Panie.
    Któryś złożony, któryś złożony
    na zielonym sianie.
    Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
    Anieli grają, Króle witają,
    pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
    cuda, cuda ogłaszają
.

7. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony
    Boże nieskończony
    Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie,
    Boże niezmierzony
    Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
    Anieli grają, Króle witają,
    pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
    cuda, cuda ogłaszają
.