Anioł Pasterzom mówił

1. Anioł Pasterzom mówił:
    Chrystus się wam narodził
    w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
    Narodził się w ubóstwie
    Pan wszego stworzenia.

2. Chcąc się dowiedzieć
    poselstwa wesołego,
    bieżeli do Betlejem skwapliwie.
    Znaleźli Dziecię w żłobie,
    Maryję z Józefem.

3. Taki Pan chwały wielkiej,
    uniżył się Wysoki,
    pałacu kosztownego żadnego
    nie miał zbudowanego
    Pan waszego stworzenia!

4. O dziwne narodzenie,
    nigdy niewysławione!
    Poczęła Panna Syna w czystości,
    porodziła w całości
    Panieństwa swojego.

5. Już się ono spełniło,
    co pod figurą było:
    Arona różdżka ona zielona
    stała się nam kwitnąca
    i owoc rodząca.

6. Słuchajcież Boga Ojca,
    jako  wam Go zaleca:
    Ten Ci jest Syn najmilszy, jedyny,
    w raju wam obiecany,
    Tego wy słuchajcie.

7. Bogu bądź cześć i chwała,
    która byś nie ustała,
    jako Ojcu, tak i Jego Synowi
    i Świętemu Duchowi,
    w Trójcy jedynemu.