Archanioł Boży Gabriel

1. Archanioł Boży Gabriel,
    Posłan do Panny Maryjej,
    Z Majestatu Trójcy Świętej,
    Tak sprawował poselstwo k'Niej
    Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
    Pan jest z Tobą, to rzecz pewna

2. Panna się wielce zdumiała
    z poselstwa, które słyszała.
    Pokorniuchno się skłoniła;
    jako Panna świątobliwa
    zasmuciła się z tej mowy,
    nic nie rzekła Aniołowi.

3. Ale poseł z wysokości,
    napełnion Boskiej mądrości,
    rzekł Jej: Nie bój się Maryja,
    najszczęśliwszaś, Panno miła,
    znalazłaś łaskę u Pana,
    oto poczniesz Jego Syna.

4. "Jezus nazwiesz imię Jego,
    będzie Synem Najwyższego;
    wielki z strony człowieczeństwa,
    a niezmierny z strony Bóstwa,
    wieczny Syn Ojca Wiecznego,
    Zbawiciel świata całego".

Kategoria: