Jump to Navigation

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, który Cię wywiódł
z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1.   Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2.   Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3.   Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4.   Czcij ojca swego i matkę swoją.
5.   Nie zabijaj.
6.   Nie cudzołóż.
7.   Nie kradnij.
8.   Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9.   Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Kategoria: 


Main menu 2

by Dr. Radut.