Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
- I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska.
- Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem.
- I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
- Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
- A światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Kategoria: