My chcemy Boga

1. My chcemy Boga, Panno święta!
    O, usłysz naszych wołań głos!
    Miłości Bożej dźwigać pęta,
    To nasza chluba, to nasz los.

Ref.: Błogosław słodka Pani!
         Błogosław wszelki stan!
         My chcemy Boga!
         My poddani!
        On naszym Królem, On nasz Pan!

2. My chcemy Boga w rodzin kole,
     W troskach rodziców, dziatek snach.
     My chcemy Boga w książce, w szkole,
     W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

Ref.: Błogosław słodka Pani!...

3. My chcemy Boga w naszym kraju,
    Wśród starodawnych polskich strzech.
    W polskim języku i zwyczaju,
    Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

Ref.: Błogosław słodka Pani!

4. My chcemy Boga w każdej chwili,
    I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach;
    Czy nam się pociech niebo schyli,
    Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.

Ref.: Błogosław słodka Pani!

5. My chcemy Boga! Jego prawo
    Niech będzie naszych czynów tchem!
    Byśmy umierali chętnie, żwawo:
    Obierać dobre, gardzić złem!

Ref.: Błogosław słodka Pani!