Wszystkie nasze dzienne sprawy

1. Wszystkie nasze dzienne sprawy
    Przyjm litośnie Boże prawy,
    A gdy będziem zasypiali,
    Niech Cię nawet sen nasz chwali!

2. Twoje oczy obrócone,
    Dzień i noc patrzą w tę stronę,
    Gdzie niedołężność człowieka,
    Twojego ratunku czeka.

3. Odwracaj nocne przygody,
    Od wszelakiej broń nas szkody,
    Miej nas zawsze w Swojej pieczy,
    Stróżu i sędzio człowieczy.