O, której berła

1. O, której berła, ląd i morze słucha,
    Jedyna moja po Bogu otucha!
    O, Gwiazdo morska, o święta Dziewico!
    Nadziei moich niebieska kotwico!

2. Ciebie na pomoc wzywam pełen trwogi,
    Bo nie wiem, jakiej mam się trzymać drogi;
    Lecz gdy Twe spuścisz na mą łódź promienie,
    Świecić mi będą nawet nocne cienie.

3. O, jaka ufność w mym się sercu rodzi,
    Że Cię zwać Matką, zwać się synem godzi;
    Na groźnych falach szczęśliwie popłynę,
    Pewien Twej łaski, wśród burzy nie zginę.