Liturgie

The Order of Mass

The Order of Mass

Introductory rites

An entrance may be sing or said as the preist approaches the altar. Then everyone makes the sign of cross:

Priest: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
People: Amen...

Obrzędy Mszy Świętej

Obrzędy Mszy Świętej

OBRZĘDY WSTĘPNE

WEJŚCIE

K: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W: Amen
K: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będzie z wami wszystkimi.
W: I z duchem twoim.

...