Jump to Navigation

Modlitwa za zmarłych rodziców

Boże, Ojcze przedwieczny, Ty nakazałeś nam czcić ojca i matkę. Zmiłuj się łaskawie nad naszymi zmarłymi rodzicami; udziel im odpuszczenia grzechów i dozwól byśmy mogli oglądać ich w światłości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kategoria: 


Main menu 2

by Dr. Radut.