Jump to Navigation

Modlitwa przed wyjściem w morze

Panie, bądź z nami w tej podróży, pocieszaj nas i ochraniaj w niebezpieczeństwach. Niech nic podczas przejścia morzem i w trakcie postojów w portach nie odłączy nas od Ciebie. Kieruj nami tak, aby wszystko, co robimy, podobało się Tobie.

Błogosław całej załodze naszego statku.

Niech każdy wykonuje sumiennie swoje obowiązki. Pomagaj nam być dobrymi marynarzami. Przyprowadź statek bezpiecznie do macierzystego portu, a nas do tych, którzy czekają na nasz powrót. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kategoria: 


Main menu 2

by Dr. Radut.