Jump to Navigation

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem

AKT DZIĘKCZYNIENIA

Z pokłonem najgłębszym przyjmij, o Jezu najgorętsze dzieki za wszystkie łaski Twoje, a szczególnie za ten nieoceniony dar Twojej miłości. Dzięki Ci, o Jezu.

Za to, że jesteś obecny nieustannie w tylu kościołach na całym świecie. Dzięki Ci, o Jezu!

Za to, że tyle dusz karmisz i uświęcasz Ciałem i Krwią swoją. Dzięki Ci, o Jezu!

Za to, że i nas powołałeś do Wieczernika swego, którym jest Kościół Twój Święty i pozwalasz nam zasiadać do Uczty Niebieskiej. Dzięki Ci, o Jezu!

Za to, że się nam ukazujesz na tym tronie sakramentalnym, by przyjmować nasze hołdy, słuchać naszych próśb i błogosławić ludowi Twojemu. Dzięki ci, o Jezu!

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.

Kategoria: 


Main menu 2

by Dr. Radut.