Jump to Navigation

International Meeting for Seafarer's Welfare at Gdynia Maritime University

Międzynarodowe Seminarium dotyczące Usług Socjalnych dla Marynarzy

4-11 listopada 2015 r.

Akademia Morska w Gdyni

W Akademii Morskiej w Gdyni spotkały się dwie międzynarodowe organizacje, które aktywnie współpracują w zakresie usług socjalnych dla marynarzy w światowej flocie handlowej: ISWAN - International Seafarers Welfare Assistance Network , oraz ICMA - International Christian Martime Association

Seminarium zostało zorganizowane przez Rogera Harrisa, Dyrektora ISWAN, Richarda Kilgoura, Sekretarza Generalnego ICMA, we współpracy z Duszpasterzem Ludzi Morza o. Edwardem Praczem CSsR oraz Dziekanem Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni profesorem Adamem Weintritem.

Sale wykładowe Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej na tydzień stały się miejscem szkoleń, dyskusji, wymiany doświadczeń i seminariów dla uczestników z wielu miejsc świata m.in. z północnej Afryki, państw Zatoki Perskiej, czy Rotterdamu. W czasie tych spotkań swoje wykłady wygłosili eksperci z Hong Kongu, Kanady, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Program szkoleń dotyczył m.in. nowych ram prawnych wyznaczonych przez Morską Konwencję Pracy 2006, wymiany doświadczeń międzykulturowych, umiejętności pracy z twarzą w twarz z marynarzami oraz zagadnień socjalnych. W czasie konferencji doszło również do spotkania z władzami portu w Gdyni oraz przedstawicielami lokalnych władz i instytucji morskich.

Uczestnicy Konferencji mieli również możliwość zapoznania się z działalnością Klubu Stella Maris w Gdyni, który służy ludziom morza, oferując im gościnność, pomoc socjalną a także posługę duchową. W trakcie spotkania mieli możliwość wysłuchania świadectw marynarzy, korzystających z klubu, wolontariuszy pracujących na rzecz ludzi morza oraz rodzin marynarskich będących pod opieką duchową Duszpasterza Ludzi Morza.

Goście Konferencji spędzili również weekend w Ośrodku Rekreacyjnym Duszpasterstwa Ludzi Morza w Gdyni, który znajduje się w Przewozie koło Chmielna, gdzie również odbyła się część szkoleń. Ponadto zwiedzili oni Gdańsk i Port w Gdyni.

o. Edward Pracz

Europejski Koordynator Duszpasterstwa Ludzi Morza

Kategoria: 


Main menu 2

by Dr. Radut.