Jump to Navigation

Modlitwa po posiłku

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za te dary, które z Twojej świętej opatrzności spożywaliśmy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu...

Racz Panie, tym wszystkim, którzy świadczą dobro, wynagrodzić błogosławieństwem doczesnym, a w przyszłości radością wieczną.

Wszystkim zaś, którzy odeszli z tego świata, a szczególnie naszym bliskim, daj wieczny pokój i radość w Twoim Królestwie. Amen.

Kategoria: 


Main menu 2

by Dr. Radut.