Jump to Navigation

Modlitwa za żyjących rodziców

Dobry Boże. Twojej opiece polecam moich rodziców. Czuwaj nad nimi Opatrznością swoją. Błogosław ich pracę, podtrzymuj ich przy życiu. Udziel im łaski, aby zawsze byli z Tobą zjednoczeni. Pomnóż ich wiarę, ufność w Ciebie i miłość serca; niech w Tobie doznawają prawdziwego pokoju.

Pomóż mi stałą pamięcią i czynną pomocą odpłacać się rodzicom za dobra, które otrzymałem przez ich trudy i poświęcenia. Rodzicom naszym należy się słuszny odpoczynek, a przecież o nas się troszczą. Daj im, Boże, pogodny wieczór życia i bądź z nimi, aby nie odczuwali samotności. Przedłużaj dni ich życia, dodaj sił i nadziei, aby potykając się "potykaniem dobrym", osiągneli wieczną nagrodę w niebie. Amen.
 

Kategoria: 


Main menu 2

by Dr. Radut.