Jump to Navigation

Wyzwania DLM

Szczególne wyzwania, które DLM dostrzega w chwili obecnej, a którym będzie chciało sprostać w najbliższej przyszłości to:

  • Organizowanie ośrodków duszpasterstwa ludzi morza w krajach Europy Wschodniej

  • Objęcie opieką załóg i pasażerów statków pasażerskich

  • Zaangażowanie się w ratyfikację, wdrożenie i adaptację nowej Morskiej Konwencji Pracy.


Mając na uwadze tworzenie klimatu szacunku i uczciwości wobec wszystkich trudniących się pracą na morzu, DLM z zadowoleniem powitało uchwalenie przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) „Konwencji o pracy na morzu 2006” oraz „Konwencji o pracy w rybołówstwie 2007”Main menu 2

by Dr. Radut.